Karriärcoacherna mobil

Om karriärcoacherna.

Vi har en starkt tro på om alla hittar rätt så blir det bäst för alla, individen, företaget och faktiskt också samhället. Alla har vi styrkor som kan bidra till något postivit och det ska vi ta vara på och vara stolta över. Ibland behöver vi lite hjälp med att förstå våra styrkor men också vad som hindrar oss. Det handlar om självinsikt och självacceptans.

Det som skiljer oss från många andra karriärcoacher är att vi alltid arbetar ur ett holistiskt perspektiv, dvs vi tittar på hela människan, både arbetsliv och privatliv, eftersom allt hänger ihop.

V brinner och känner verklig tilltro och engagemang för varje männsika vi träffar.