Karriärcoacherna mobil

Rekryteringsspecialisten Life Science

KarriärCoacherna är stolta samarbetspartner till Nordens mest kompetenta rekryteringsspecialist inom Life Science, Rekryteringsspecialisten LifeScience.

För mer information se www.rekryteringlifescience.se
 

CV Gruppen

Vi är så stolta över att samarbeta med CV Gruppen, Sveriges ledande CV-skrivare. De är specialister på modern, personlig marknadsföring. De hjälper privatpersoner att skapa framstående ansökningshandlingar som både syns och gör intryck, på svenska såväl som på engelska.

För mer information se www.cvgruppen.se

EMCC

EMCC - European Mentoring & Coaching Council är Europas ledande branchorganisation för aktiva mentorer och coacher, forskare och köpare av dessa tjänster. EMCC verkar för kvalitet och utveckling av en gemensam Europastandard inom coaching och mentorskap med fokus på:
- Etiska riktlinjer och kvalitetsstandard
- Certifiering av coacher och mentorer
- Ackreditering av coach- och mentorsutbildningar
- Mötesplats för utveckling och forskning
 
EMCC är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation med mer än 5000 medlemmar i 23 länder. 
www.emccouncil.org/se/sv/