Karriärcoacherna mobil

Om oss

Ewa Helander
Grundare av Karriärcoacherna och certifierad coach/karriärcoach, föreläsare samt
stress-och friskvårdsterapeut.

Ewa har över 20 års erfarenhet som försäljning- och marknadsföringschef inom
hotell- och konferensbranschen. Hon har även arbetat som rekryteringskonsult och nu på senare år coach med inriktning på livsstilsförändringar och livs- och karriär. I grunden har hon en Bachelor of Business Administration inom marknadsföring,
vilket hon sedan kompletterat med att utbilda sig till Stress- och Friskvårdsterapeut
samt certifierad Coach. Ewa har även certifierat sig i kommunikation- och beteendeprogrammet Extended DISC och vidareutbildat sig inom livs- och karriärcoaching
samt ACT-baserad Coaching. Hon är medlem i EMCC (European Mentoring & Coaching Council)

Tel: 0708-67 84 87
E-post: ewa@karriarcoacherna.se 

Anette Kumlin Jonsson
Arbetar som livs- och karriärcoach, föreläsare samt stress- och friskvårdsterapeut. Hon inspireras av att få hjälpa individer att finna rätt väg här i livet utifrån var och ens förutsättningar. "Du kan mer än du tror"!

Under 19 år arbetade hon på Arbetsförmedlingen varav 10 år med rehabilitering i
samarbete med försäkringskassan för att hjälpa långtidssjukskrivna/långtids-arbetslösa personer ut i arbete igen.

Hon arbetar även som hälsocoach med inriktning på livsstilsförändringar.
Anette är certifierad coach via ICF, utbildad stress- och friskvårdsterapeut,
certifierad i kommunikation- och beteendeprogrammet Extended DISC samt medlem
i EMCC (European Mentoring & Coaching Council. 

Tel: 073-22 810 88
E-post: anette@karriarcoacherna.se
 

Ingela Gullberg
Ingela arbetar som coach och terapeut och har förutom karriär/livscoaching en inriktning mot stress och mindfulness. Hon har föreläsningar och workshops som handlar om livspusslet och om att hitta sin balans för att kunna må så gott man kan. I sin bok ”En hopkoksbok för livet” ger hon tips och övningar kring temat livsval, stress och medvetna val.
Ingela driver eget företag sedan 2003 (www.ingelaonline.com) . Hon är utbildad inom information/PR på Berghs Business School of Communications och har en
marknadsekonomexamen. Hon har arbetat i näringslivet många år, bl a på Luftfartsverket. Inom området hälsa och friskvård har hon arbetat sedan 2003 och är förutom Cert. Coach, bl a Mindfulnessinstruktör, Stress-och friskvårdsterapeut, BodySenseterapeut och Samtalsterapeut. Hon är även certifierad kommunikation- och beteendeprogrammet Extended DISC och medlem i EMCC (European Mentoring & Coaching Council)

Tel: 073-382 81 65
E-post: ingela@karriarcoacherna.se 
 

MaskrosoR.

Som du säkert märkt har vi valt vackra utblommade maskrosor i våra bilder. För oss symboliserar de att livet ständigt pågår och att vi ibland är på väg mot något nytt och spännande. Dessutom vet vi alla att maskrosor är starka, vackra och klarar mycket mer än man tror. Precis som du ;-)