Karriärcoacherna mobil

coaching i coronatider

I dessa oroliga tider kommer många tankar och utmaningar för individer, företag och i vårt samhälle i stort. Det handlar både om det som händer just nu och hur man ska hantera det, men också om framtiden.

När Corona började påverka oss i Sverige, ställde vi på KarriärCoacherna som många andra om våra fysiska möten till digitala möten, d v s alla våra möten sker idag via Skype eller telefon. Sen tog vi oss ytterligare en fundering på vår roll, vår kompetens samt våra tjänster i denna tid av oro och omställningar. Vi kom fram till att vi behövs i tider som denna och vill lyfta fram följande:

Karriärcoaching:
Många som vi coachar går vårt Livs- & Karriärcoachingprogram och en del har hört av sig och undrar om det är läge att göra det nu eller om man bör vänta. Självklart är det upp till var och en, men det finns väldigt många fördelar med att göra det nu.

  1. Först och främst, dina styrkor och drivkrafter förändras inte p g a Coronatider, de kommer att vara desamma även när den här perioden är över.
  2. Om du jobbar hemifrån kan det t o m vara lättare att genomföra vårt program. Ingen restid och inga andra som hör eller stör. Mer effektivt helt enkelt.
  3. Om du gör programmet nu (vilket inkluderar en inre inventering av dina styrkor, kunskaper och drivkrafter samt framtagning av ett riktigt bra CV och handlingsplan (kanske både en kortsiktig och en långsiktig), så har du ett stort försprång när det vänder.
  4. Använd den här tiden till något postiivt. 
  5. Det är också skönt och hälsosamt att få fokusera på något annat och få blicka framåt.

Så hör av dig till oss på info@karriarcoacherna.se om du är nyfiken, så kan vi prata upplägg och se om detta kan vara något för dig.

Jobbcoaching:
Ibland är det viktigast att hitta ett jobb så snart som möjligt. Så detta program är för dig, som antingen redan vet vad du vill och/eller som vill ha ett nytt arbete så fort som möjligt.

Programmet har som syfte att hjälpa dig förstå och kunna sätta ord på dina styrkor, kunna presentera och sälja in dig både i CV och brev samt under en intervju. Slutligen ha en realistisk handlingsplan som ska leda till ett nytt arbete.

Du får hjälp av en personlig coach som lär känna dig och som är ditt stöd och bollplank under din resa mot ett nytt arbete. Du får uppgifter att göra och förbereda mellan era träffar som ni sedan arbetar vidare med. Coachens ansvar är att vara ditt verktyg och hjälpa dig att tydliggöra dina styrkor, ta fram en riktigt bra handlingsplan samt komma med tips och råd. Ditt ansvar är att vara ärlig, göra uppgifterna och gå från insikt till handling (annars händer ingenting).

Detta är en snabbare variant än vårt Livs- & karriärsplaneringsprogram som är ett mer långsiktigt program för den som vill ha en hållbar Livs-& karriärsplan som går mer på djupet. För mer information om Jobbcoaching läs här


Coaching - samtal:
Vi har märkt ett ökat behov av stöd med att sortera i tankarna som uppstått här och nu. (OBS! Vi är inte terapeuter eller psykologer, men genom att ställa de rätta frågorna kan hjälpa dig att hitta vad du behöver fokusera på just nu och titta på sätt att komma framåt.)
Så känner du att det vore bra att få sortera, bolla och blicka framåt så hör av dig. Upplägget är att vi träffas via Skype eller telefon i 1 timme och pratar om det som snurrar och som du känner att du behöver hjälp med just idag.
Naturligtvis har vi tystnadsplikt.

Du kan höra av dig i rollen som privatperson eller som anställd. Kanske är du chef som känner att det skulle vara skönt att få ta vissa svåra frågor med en utomstående.