Karriärcoacherna mobil

lär känna dig själv och andra via Extended Disc.

Extended DISC är en verktyg som har sitt ursprung från psykologen Carl G. Jungs teori om människors beteende och som vi erbjuder till så väl privatpersoner som företag för att öka människors självinsikt och förståelse för varandra. Vi använder det också som ett komplement vid Livs- och karriärcoaching.

Extended DISC hjälper oss att få en ökad självinsikt och är ett bra verktyg vid konflikter på arbetsplatser för ökad förståelse om allas unika värde och att se att olikheter behövs. Varje deltagare får en individuell rapport som visar både anpassade och naturliga beteenden. Detta kan vara till stor hjälp till varför du inte trivs med ditt arbete eller situation, men också vid rekrytering.

Extended DISC är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den hjälper oss förstå de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

Vill du veta mera? Då är du varmt välkommen att höra av dig till Ewa Helander på ewa@karriarcoacherna.se eller på 0708-67 84 87.