Karriärcoacherna mobil

Livs- och Karriärcoaching - för företag och organisationer.

Vårt livs- och karriärcoachingprogram handlar om mer än bara karriären, vi tar hänsyn till hela människan och inte bara vad som händer på arbetet. Allt hänger ihop, det går inte bara att titta på arbetet utan helheten.

Livs- och karriärcoaching är ett fantastiskt verktyg när individer står inför förändring i livet och då framför allt i arbetslivet. Det kan vara i samband med:

  • Omorgansation
  • Outplacement
  • Uppsägning
  • Behålla personal (ja, faktiskt!)
  • Förebygga sjukskrivning samt åter till arbete efter sjukskrivning 
  • Karriärutveckling av medarbetare
  • Komplement till utvecklingssamtal

Livs- och karriärcoaching handlar oftast inte om att klättra i karriären utan mer om att hitta sin plats i arbetslivet, hitta balansen, finna arbetsglädjen och motivationen. Livs- och karriärcoaching ökar individens självinsikt, självförtroende och självkänsla.


Vi tittar alltid på helheten, både jobb och privatliv. Hur ser det ut idag och hur vill jag att det ska se ut?

Vår metod bygger på individuella coachande samtal samt personlighetsprofilen Extended DISC.
Tillsammans gör vi en nulägesanalys, en självinventering "vem är jag och vad vill jag" (styrkor, kompetens, intressen, värderingar och motivation), omvärldsinventering (hur ser möjligheterna och marknaden ut) och slutligen definierar vi mål, delmål och en handlingsplan. I programmet ingår också genomgång och tips av CV och personligt brev samt sökvägar om personen ska söka andra arbeten.

Vi träffas 8 gånger, ca 1,5 – 2 timmar per tillfälle samt en uppföljning efter några månader. 

Medarbetaren har själv möjlighet att välja sin personliga coach som passar hen bäst.

Vi är övertygade om att när människor är på rätt plats blir det rätt för alla.

Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer! Info@karriarcoacherna.se eller ring 0708-67 84 87.