Karriärcoacherna mobil

Outplacement - att gå skilda vägar.

Ibland behöver man gå skilda vägar, av olika anledningar. Det som är viktigt för oss är att då alltid arbetar utifrån ett holistiskt synsätt där vi tar hänsyn till helheten, till hela människan, både det fysiska och psykiska välmående samt klientens unika livssituation och förutsättningar.
Och att vi finns där som ett stöd under dennes resan mot framtiden.

Vårt program hjälper människor att hitta en ny väg i karriären och i livet. Det är ett stöd när det är dags att gå vidare med fokus på vad man både vill och kan samt vad man behöver. Programmet används framgångsrikt vid t ex omorgansationer, avslutning av anställning, outplacement samt brist på motivation och självinsikt.
Syftet är att öka personens självinsikt, självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till att man återigen hittar arbetsglädje, motivation och en konkret handlingsplan framåt!

Upplägg
Klienten väljer själv sin coach för ett första provsamtal och bestämmer då upplägg. De träffas därefter personligen, (om det inte går via telefon eller Skype), vid 5 -12 tillfällen, c a 1,5 timme per gång. Antal gånger beror på personens behov, hur mycket stöd och under hur lång tid man vill ha hjälp.Klienten får alltid hemuppgifter att förbereda mellan samtalen.
Kortare telefonsamtal och mejl ingår också som stöd inför t ex en jobbintervju, löneförhandlingar etc.

Mejla oss för mer information på info@karriarcoacherna.se eller ring 0708-67 84 87.