Karriärcoacherna mobil

JObbcoaching

Ibland är det viktigast att hitta ett jobb så snart som möjligt. Så detta program är för dig, som antingen redan vet vad du vill och/eller som vill ha ett nytt arbete så fort som möjligt.

Programmet har som syfte att hjälpa dig förstå och kunna sätta ord på dina styrkor, kunna presentera och sälja in dig både i CV och brev samt under en intervju. Slutligen ha en realistisk handlingsplan som ska leda till ett nytt arbete.

Du får hjälp av en personlig coach som lär känna dig och som är ditt stöd och bollplank under din resa mot ett nytt arbete. Du får uppgifter att göra och förbereda mellan era träffar som ni sedan arbetar vidare med. Coachens ansvar är att vara ditt verktyg och hjälpa dig att tydliggöra dina styrkor, ta fram en riktigt bra handlingsplan samt komma med tips och råd. Ditt ansvar är att vara ärlig, göra uppgifterna och gå från insikt till handling (annars händer ingenting).

Detta är en snabbare variant än vårt Livs- & karriärsplaneringsprogram som är ett mer långsiktigt program för den som vill ha en hållbar Livs-& karriärsplan som går mer på djupet.

Innehåll

 • Nulägesanalys och målsättning
 • Extended DISC (Beteende- och kommunikationsprofil) – kan uteslutas
 • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper (styrkor och svagheter)
 • Vad kan jag: kompetens och resursinventering
 • Genomgång av CV, personligt brev, LinkedIn-guide.
 • Omvärldsanalys
 • Sökvägar
 • Handlingsplan, mål och delmål
 • Intervjuträning
 • Uppföljning och stöd
 • Upplägg

Du träffar en certifierad coach personligen, via telefon eller Skype, ca 2 gånger per vecka under 3-4 veckor, c a 1,5 timme per gång. Totalt 7 -8 gånger. Du får alltid en hemuppgift till nästa tillfälle.

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt råder alltid om inte annat är överenskommet.

För mer information kontakta oss via vår hemsida eller e-post info@karriarcoacherna.se .