Karriärcoacherna mobil

Livs- och Karriärcoaching

Livs- och karriärcoaching är för dig som känner att du vill ha en förändring i livet. Du funderar kanske på att byta karriär men vet inte till vad, eller så vill du ha hjälp att ta nästa steg i yrkeslivet.
(Och passa på nu i Coronatider, när du kanske jobbar hemifrån och är mer ostörd. Kom ihåg att dina styrkor och drivkrafter är desamma, vare sig det är Coronatider eller ej. Under närmasta tiden sker alla våra möten via Skype, Facetime eller telefon.)
Detta är även en tjänst för företag att erbjuda anställda som står inför förändringar (omorgansiationer, uppsägning etc), men även ett utmärkt komplement till utvecklingssamtalen.

Karriärcoaching passar både för dig som har arbete och för dig som står utan. Det handlar inte nödvändlgtvis om att klättra i karriären utan mer om att hitta balansen i livet, förstå sina styrkor, finna arbetsglädje och motivation. Vi hjälper även dig som vet vad du drömmer om, men inte vet hur du ska ta dig dit.

Utgångspunkten är att titta på vilket liv du vill leva, vem du är och därefter utforska vad du ska arbeta med och slutligen hur du ska ta dig dit. Under livets gång utvecklas vi som människor och då är det viktigt att yrkeslivet också hänger samman med den utvecklingen. Om inte, hamnar vi lätt i obalans och vi mår inte bra.

Vår metod bygger på individuella coachande samtal där vi går igenom, en nulägesanalys, en självinventering "vem är jag och vad vill jag" (styrkor, kompetens, intressen, värderingar och motivation), omvärldsinventering (hur ser möjligheterna och marknaden ut) och slutligen definierar vi mål, delmål och en handlingsplan.

Vi går även igenom CV, personligt brev och tittar på vilka olika sökvägar som finns och hur det fungerar.

Vi träffas vanligtvis 8 gånger, ca 1 -1,5 timme per tillfälle inklusive en uppföljning efter några månader. 

Vi är övertygade om att när människor är på rätt plats blir det rätt för alla.

Nyfken? 
Kontakta oss via mejl eller telefon för ett kostnadsfritt Skype eller telefonmöte eller bara för att få mer information.
Du berättar var du står i dag och vad du vill ha hjälp med och utifrån det berättar vi hur vi arbetar, hur vi kan hjälpa dig och vad det kostar. Därefter tar du själv ställning till om detta är något för dig. Vad har du att förlora?
Mötet är kostnadsfritt och konfidentiellt. 

(Tips: Kostnaden för karriärcoaching står idag många arbetsgivare för. Kontakta oss så berättar vi mer.)